Työllistä paikkakuntalainen nuori kahdeksi viikoksi töihin pienillä kustannuksilla! Työpaikka voi olla yritys, yhdistys tai yksityinen henkilö (esim. kotitalous). 

Ilmoita vapaista työtehtävistä Konneveden 4H-yhdistykseen nettilomakkeella .

Kustannukset:

 • 140€ / nuori + alv 24% (alle 18-vuotiaat)
 • 225€ / nuori + alv 24% (18-29 -vuotiaat)

 Tehtävät:

 • Etusetelin täyttäminen yhdessä nuoren kanssa.
 • Nuoren työntekijän työajoista huolehtiminen.
  • Työaika arkisin klo 8.00-18.00 välisenä aikana.
  • Mahdollisista ilta- ja viikonlopputöistä sovitaan erikseen 4H-yhdistyksen kanssa. Työpaikka on velvollinen korvaamaan mahdolliset ilta- ja viikonloppulisät työntekijälle, jotka 4H-yhdistys laskuttaa Etusetelin yhteydessä.
 • Perehdytys työtehtäviin.
 • Tarjoaa nuorelle tarvittavat välineet ja suojavarusteet sekä huolehtii työturvallisuudesta.
 • Loppuarviointi nuoren työnsuorituksesta, käytöksestä ja osaamisesta sähköisesti.
 • 4H-yhdistyksen lähettämän laskun maksaminen ajallaan työsuorituksen jälkeen.

4H-yhdistyksen tehtävät:

 • Nuoren rekrytointi.
 • Nuoren kouluttaminen yleisesti kesätöihin.
 • Työsopimuksen kirjoittaminen nuoren kanssa.
 • Nuoren palkan maksaminen ja muut työnantajan velvoitteet.
 • Lakisääteisistä vakuutuksista huolehtiminen.
 • Mahdollisissa ristiriitatilanteissa auttaminen.
 • Työtodistuksen kirjoittaminen arvioinnin perusteella.

Etuseteli-työsuhteen tiedot 2023

 • Nuoren työaika on 60 tuntia. (6 tuntia/päivä ja 5 päivää/viikko.)
 • Nuoren palkka on:
  • Alle 18-vuotiaat: 360-380 € (sis. lomakorvauksen).
  • 18-29 -vuotiaat: ~530-660€ (sis. lomakorvauksen).
 • Mikäli työskentelyjaksolle sattuu arkipyhä, esimerkiksi juhannusaatto, tulee ko. päivän tunnit korvata niin, että 60 tuntia täyttyy.
 • Palkka maksetaan nuorelle työsuhteen päättymisen jälkeen täytettyä ja työpaikan allekirjoittamaa tuntilistaa vastaan.
 • Palkanmaksupäivät ovat kesäkuukausina kuun puolessa välissä tai kuun viimeinen päivä.
 • Alle 18-vuotiaiden osalta lisätiedot Tutustu työelämään ja tienaa -mallista löydät täältä.

Voit työllistää nuoren myös pidempään työsuhteeseen! Kysy lisää 4H-toimistolta.

Suomen lainsäädäntö asettaa tiettyjä ehtoja nuorten työllistämiselle. Tutustu etukäteen seuraaviin:

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993): http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120188

Lisätietoa:   

Konneveden 4H-yhdistys
Kauppatie 25, 44300 Konnevesi

puh. 040 8466 135
email. konnevesi(at)4h.fi

Olemme mukana Ysit töihin! -hankkeessa. Lisätietoja kuvaa klikkaamalla.