Safety Net

Keväällä 2012 Konneveden 4H teki neljän maltalaisen ja kolmen suomalaisen nuorten kanssa yhteistyöprojektin nimeltään Safety Net. Projektin tarkoituksena oli edistää molempien maiden nettiturvallisuutta vertaamalla hammasharjoja salasanoihin. Eli aivan kuten hammasharjat ovat myös salasanat jokaisen henkilökohtaisia ja ne tulee vaihtaa säännöllisin väliajoin. Molempien maiden nuoret laativat kyselyjä paikallisille ja jakoivat hammasharjoja tiedottaen netin vaaroista. Myös Konnevedellä osa alakoulujen oppilaista osallistui kyselyyn ja sai omat hammasharjansa.

Safety Net projektin aikana nuoret tapasivat toisensa Helsingissä ja suunnittelivat tarkemmin projektin jatkoa ja tulosten levitystä. Samalla koko kööri tutustui Helsinkiin ja sen nähtävyyksiin Korkeasaaresta Talvipuutarhaan.

Täältä löydät maltalaiset sivut Safety Net -projektista.