Lost Connection?

Lost Connection? -nuorten ryhmävaihto

Konnevedellä kesällä 2012

 

Tutustuminen maltalaisiin alkoi jo vuonna 2009 BiTriMulti – koulutuksessa Maltalla, jonne toiminnanjohtaja osallistui edellisessä työpaikassaan. Neuvottelujen, suunnitelmien ja hankehakemuksen jälkeen vuoden 2011 syksyllä toteutui Konneveden 4H-yhdistyksen ensimmäinen nuorten ryhmävaihto Snapshot Maltalla.  Konnevedeltä Maltalle lähti yhteensä 8 nuorta ohjaajan kanssa 9 päivää kestävään nuorten ryhmävaihtoon. Ryhmävaihdon teemana oli vapaaehtoistyö.

Konnevedelle maltalaiset saapuivat vastavierailulle kesällä 2012 Lost Connection? – nuorten ryhmävaihtoon. Tähän ryhmävaihtoon osallistui yhteensä 22 nuorta ja kaksi ohjaajaa. Majoituspaikkana toimi Sirkkamäen entinen koulu.

Projekti pääteemana oli kehittää nuorten aktiivista osallistumista yleisesti, mutta myös Euroopan alueella. Projektilla pyrittiin myös kehittämään eri maiden nuorten välistä ymmärrystä. Lost Connection? –projektin teemana oli myös aktiivinen ikääntyminen ja niinpä suomalaiset ja maltalaiset nuoret pääsivät auttamaan vanhuksia erilaisissa tilanteissa. Projektiin osallistuneilla nuorilla oli mahdollisuus osallistua erilaisiin aktiiviseen ikääntymiseen ja eri ikäryhmien väliseen solidaarisuuten liittyviin aktiviteetteihin.

Vierailujen lisäksi nuoret järjestivät ryhmäytymisharjoituksia erilaisten pelien kautta. Kaikki toiminta oli tekemällä oppimista. Koko nuorisovaihdon ohjelma oli yhdessä maltalaisten nuorten kanssa. Näin ollen kaikki pääsivät osallistumaan niin suunnittelu- kuin toteutus- ja raportointivaiheeseen.

Lost Connection? -projektin päämääränä oli myös antaa jokaisella osallistujalle aikaa reflektoida eri teemoihin liittyviä asioita ja myös aikaa miettiä uusia projekteja tulevaisuutta ajatellen. Projektin avulla nuoret oppivat paljon aktiivisesta ikääntymisestä ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta. He oppivat, kuinka osallistutaan, suunnitellaan ja toteutetaan nuorten ryhmävaihto yhdessä muiden nuorten kanssa. Youthpass -hetkien aikana nuorille oli aikaa pohtia omaa oppimistaan, mutta myös kuunnella mitä muut ovat havainnoineet ja oppineet. Näin syntyi hienoja keskusteluja, jotka laittoivat nuoret pohtimaan asioita vielä syvällisimmin. Nuoret myös oppivat kommunikoimaan rohkeammin vieraalla kielellä ja oppivat paljon uutta vieraasta kulttuurista.

Yksi tärkeimmistä oppimiskokemuksista oli vapaaehtoistyön tekeminen ja pyyteetön auttaminen. Vapaaehtoistyön kautta nuoret oppivat näkemään asioita eri näkökulmista. Youth in Action -projektimahdollisuudet tulivat myös nuorten ryhmävaihdon aikana selviksi.

 

LUE TOINEN ARTIKKELI TÄSTÄ: Cimo, kansaivälisiä kokemuksia