ILO

ILO - Innolla Luonnosta Osallistuen -hanke on Konneveden 4H-yhdistyksen Leader-rahoitteinen kehittämishanke, joka on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020.

Hankkeen tavoitteena on edistää Konnevedellä nuorten osallisuutta ja luontosuhdetta nuoria innostavin tavoin. Nuoria kannustetaan rohkeasti suunnittelemaan ja toteuttamaan itselleen mielekästä toimintaa kavereiden kanssa, aikuisen turvallisella tuella ja ohjauksella. Nuorten luontosuhdetta kehitetään innovatiivisin keinoin, hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi VR-teknologiaa. Hankkeen menetelminä toimivat pienryhmätoiminta, sekä erilaiset tempaukset ja tapahtumat yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeen aikana valmistellaan kansainvälinen nuorten ryhmävaihto, joka noudattelee hankkeen teemoja. Hankkeen myötä nuoret oppivat lisää muun muassa lähiruoasta, luontoliikunnasta sekä teknologian yhdistämisestä luonnossa tapahtuvaan toimintaan. Hankkeen tavoitteena on luoda pitkäjänteisiä yhteistyörakenteita paikallisten yhdistys- ja järjestötoimijoiden välille. Toiminnoissa tuodaan näkyväksi paikallisten yhdistysten ja järjestöjen harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetään näiden yhteistyötä. Hankkeen kantavia teemoja ovat positiivisuus, läsnäolo, optimismi, omien vahvuuksien löytäminen ja yhteistyö.

Hankkeen toteutusaika on 01.01.2020 - 31.07.2021