Kestävästi Konnevedellä

1.8.2009–31.12.2012

Leader, Maaseutukehitys

 

Yhteenveto hankkeesta: Hanke pyrkii kasvattamaan nuorten luonnontuntemusta, osaamista sekä arvojen merkitystä. Nuoret oppivat ymmärtämään materiaalin kiertokulun ja energian merkityksen sekä omien valintojen tärkeyden kestävän kehityksen edistämisessä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Hanke vahvistaa nuorten oman asuinympäristönsä tuntemusta ja heidän arvostustaan kotiseutunsa maisemallisia ja ympäristöllisiä arvoja, kulttuuriperintöä ja taloudellista merkitystä kohtaan. Hankkeen tarkoitus on luoda nuorille vahva ja kantava tunneside lapsuuden maisemiin. Tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta omasta elinympäristöstään sekä opettaa arvostamaan sitä ja kantamaan siitä vastuuta. Lisäksi tavoitteena on lisätä eri ikäryhmien välistä keskinäistä vuorovaikutusta.

Hankkeen tavoitteet: Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on. Ilmaston muutoksen huomioiminen jokapäiväisessä elämässä luo nuorille uuden näkökulman luontoon ja ympäristöön. Hanke ohjaa nuorten valintoja ympäristöystävällisempään suuntaan, mikä tulee olemaan hyvänä esimerkkinä vanhemmallekin väestölle. Keinoja ilmastonmuutoksen käsitteelliseen hahmottamiseen ja oman toiminnan seurausten ymmärtämiseen, pyritään etsimään konkreettisen tekemisen kautta. Koska ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen huoli, tavoitteena on myös etsiä kansainvälisiä yhteyksiä, joiden kautta nuoret voivat oppia tekemään kestäviä valintoja omassa elämässään.

 

Hankkeen tavoitteet

1.       kasvattaa luonto- ja ympäristöarvoja kunnioittavia nuoria

2.       lisätä nuorten tietoisuutta ilmaston- ja ympäristönmuutoksessa

3.       antaa asennekasvatusta ympäristöasioiden edistämisessä

4.       lisätä nuorten sosiaalista pääomaa

5.       antaa nuorille valmiuksia ammatinvalintaan ja ympäristöalan yrittäjyyteen

6.       tutustuttaa nuoret olemassa oleviin ympäristönsuojelua edistäviin järjestelmiin ja yrityksiin (retket, jätehuoltoyhtiö JäteKukko, materiaalin kierto, ongelmajätteet, kirpputorit)

7.       opastaa ympäristötekoihin arjessa (vaatteiden tuunaus, vaihtobileet)

8.       siirtää tietoa sukupolvelta toiselle

9.       tuottaa materiaalia


Kestävästi Konnevedellä - hankeen toteutuneet toimet:

 

 • KeKo – hanke Savotta Markkinoilla
 • Melontaretki Häyrylänrannan tuntumassa
 • Kesäleiri Sirkkamäessä
 • Polkupyörien lainaustoiminta Häyrylänrannassa
 • Kirkkovenesoutua Häyrylänrannassa
 • Metsäteemapäivät
 • Ratsastuksen taikaa Pykälämäessä ja Tapuolan tallilla
 • Pyöräilypäivä Istunmäen koululla
 • Osallistuminen Syystorille
 • Luontovalokuvakilpailu
 • Helsingin reissu kierrätyskeskukseen ja Heurekaan
 • Talvipäivä Varjolassa 19.3.2011, Lumikenkäkävely ja Husky –karuselli
 • Umpihankifutisturnaus
 • JäteKukkoon tutustuminen
 • Finnforest tutustuminen
 • Iloa Taidoista -tapahtumaan osallistuminen
 • KeKo -leirit:
 • Veden valtiaat Jyväskylän Yliopiston vedentutkimusasemalla 
 • KeKo-leirit Ahoniemessä 
 • Maatilavierailu Sirkkamäkeen Uusi-Lummukan tilalle
 • Vierailu Jätevedenpuhdistamolle ja Lämpölaitokselle
 • Petsitter -toiminnan aloitus
 • Tarvaala –vierailu
 • Laskiaisrieha Hiihtomaassa
 • Laturetki Hiihtomaassa
 • Kirpputori Konnevesisalissa
 • Uusio-Ulla ja Bio-Pate -vierailut kouluilla
 • Taimien istutusta yläkoululaisten kanssa
 • Luonto ja retkeily -päiväleiri
 • Urheilu ja pelit –päiväleiri
 • Erätiimi alkaa
 • Liikennekasvatus iltakoulu
 • Varjola koskiseikkailu
 • Jousiammuntaa
 • Kalastusreissut Saksalansaareen
 • Ammuntakokeilut Hiihtomaassa
 • Elämysseikkailu Varjolassa
 • Perhosidonnan alkeet
 • Kiipeilyä Hutungissa
 • Kylmäuintia Häyrylänrannassa
 • Sirpa Hasan tuunauspaja

 

Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Parantuneista palveluista Kestävästi Konnevedellä - hankkeen osalta on hankkeen aikana hyötynyt yhteensä 1 566 henkilöä. Ja viidellä (5) kylällä on toteutettu hanketta hankekauden aikana. Uusia palveluita on syntynyt 15, kun nuorten kanssa on suunniteltu ja järjestetty muun muassa lumikenkäkävelyjä, päiväleirejä, husky-ajeluja, laturetkiä, Umpihankifutisturnauksia, laskiaistapahtumia, ammuntaa, perhosidontaa, jousiammuntaa ja liikennekasvatus tapahtuma alakouluille. Lisäksi yläkoululaiset ovat päässeet hankkeen avulla tutustumaan paikallisiin ja lähiseudun työmahdollisuuksiin ja oppilaitoksiin. Myös kierrätysaiheisia tapahtumia on järjestetty kaikille kouluille.

Kestävästi Konnevedellä -hanke on tuonut nuorille uusia, hauskasti lähestyttäviä tapoja tutustua luontoon ja ympäristöön. He ovat päässet tutkimaan asioita ns. pintaa syvemmältä mm. Vesien tutkimus –kurssin aikana. Ympäristöasioita on edistetty istuttamalla lasten ja nuorten kanssa puun taimia ja järjestämällä eri toimijoiden kanssa yhteistyössä metsäpäiviä. Näin lapset ja nuoret ovat itse nähneet ja kokeneet kuinka voivat konkreettisesti vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja ehkäistä sitä. Taimien istutusta ennen luokat ovat myös tutustuneet ilmastonmuutos –materiaalin powerpoint esitysten ja ryhmäharjoitteiden kautta, joten lapset ja nuoret ovat saaneet myös teoria tietoa aiheesta.

Kestävästi Konnevedellä hanke on hankekautensa aikana lisännyt nuorten tietoisuutta ilmaston- ja ympäristönmuutoksista. Vierailut oppilaitoksissa ja metsäalan työpaikoilla ovat antaneet nuorille valmiuksia ammatinvalintaan ja auttaneet heitä ymmärtämään esimerkiksi millaisia ympäristöaloja on ja kuinka yrittäjyyttä voi harjoittaa näillä aloilla. Vierailut JäteKukossa ja jätelaitoksilla ovat herättäneet nuorten keskuudessa keskustelua kestävästä kehityksestä ja kierrättämisen tärkeydestä. Nuoret pääsivät hankkeen aikana tutustumaan myös kirpputoreihin ja järjestivät myös oman kirpputorin täällä Konnevedellä. Tuunauspajan ja kierrätysaiheisten kerhokertojen aikana lapset ja nuoret pääsivät kokeilemaan niin sanottuja arkisia ympäristötekoja, joita jokainen voi toteuttaa itsenäisestikin. Kestävästi Konnevedellä –hanke tarjosi paikkakuntalaisille lapsille ja nuorille mahdollisuuden myös kokeilla erilaisia liikunta ja urheilumuotoja. Hanke kannusti näin jokaisen löytämään itselleen sopivia keinoja liikkua ja kokea onnistumisen riemua.

Hanke on siis laajasti ja monipuolisesti käsitellyt aiheita järviluonto, liikenne ja kierrätys Konnevedellä. Yhdistyksemme pyrkii jatkamaan hankeaikana hyväksi havaittuja toimintamuotoja ja yhteistyöverkostoja myös hankekauden päättymisen jälkeen.