Konneveden 4H-yhdistys

4H on tekemisen iloa!

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.

4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat HeadHandsHeart ja Health, jotka ovat suomeksi harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi.

Toiminnan painopisteet ovat ryhmätoiminnassa, nuorten kouluttamisessa sekä työelämävalmiuksien lisäämisessä ja työllistämisessä, yrittäjyyskasvatuksessa, ympäristön ja luonnon tuntemuksen lisäämisessä, kansainvälisyydesssä ja osallistumaan sekä vaikuttamaan kannustamisessa.  

4H-toiminta perustuu ammattitaitoisten toimihenkilöiden ja suuren vapaaehtoisten joukon yhteistyölle. Merkittävä osa varsinaisesta nuorisotyöstä tehdään vapaaehtoisten toimesta. Vapaaehtoiset ohjaajat ovat usein ensimmäinen ja tärkein kontaktipinta lapsiin ja nuoriin.

Meidän yhdistyksemme

Konneveden 4H-Yhdistys on osa valtakunnallista 4H-järjestöä ja on poliittisesti sitoutumaton nuoriso- ja kansalaisjärjestö. Yhdistyksemme järjestää erilaisia kerhoja eri puolilla Konnevettä. Kerhot ovat joko yleiskerhoja, joissa arkarrellaan, ulkoillaan, kokkaillaan ja tehdään muuta mukavaa tai teemakerhoja, jolloin kerhotoiminta koostuu yhden aiheen ympärille. Teemakerhoja ovat esimerkiksi Safkasankarit-kokkikerho, Kädentaitajat-askartelukerho, Metsäsalapoliisikerho, Liikuntakerho ja Ponikerho. Konneveden 4H-yhdistyksessä on noin 150 nuorisojäsentä.

Järjestämme myös retkiä, leirejä ja erilaisia kursseja. Joka vuosi järjestämme Osaava kerhonohjaaja -koulutuksen, jonka käyneet nuoret toimivat kerhoissa ohjaajina. Ajokortti työelämään -kurssin kautta nuoret oppivat hakemaan töitä sekä perustiedot, miten töissä ollaan. Ajokortti työelämään -kurssit järjestetään vuosittain yhdeksäsluokkalaisille. Kesäisin järjestämme päiväleirejä lapsille nuorisotila Kukkulalla, kesäkerhoja sekä muuta kesäajantoimintaa. 

Kurssimme antavat nuorille valmiuksia työelämään, kehittävät yritteliäisyyttä sekä kädentaitojen sekä kasvattaa nuorista aktiivisia kansalaisia. Nuorille yhdistyksemme tarjoaa myös mahdollisuuden kerätä taskurahaa ohjaamalla kerhoja, toimimalla leireillämme ohjaajina sekä tekemällä keikkaluontoisia töitä Duunaripalvelun kautta.

4H-Yrityksen perustaneet nuoret pyörittävät omaa yritystään yhdistyksen ja yritysohjaajan tuella. Yrityksen kautta nuoret oppivat tienaamaan rahaa, asiakaspalvelun tärkeyden ja mainostamaan monipuolisesti. 

Nuorille on tarjolla myös kansainvälistä toimintaa. Mahdollisuus lähteä ulkomaille vaihtoon tai ottaa vaihtari kotiinsa onnistuu 4H:n kautta. Ja jos ujoimpia yksin ulkomaille meno pelottaa niin voi tulla mukaan oman kaveriporukkansa kanssa ja alkaa suunnittelemaan nuorten ryhmävaihtoa.